Wykonujemy:

- audyty energetyczne

- audyty remontowe

- świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

- opracowujemy część techniczno - ekologiczną wraz z audytami wniosków do NFOŚiGW w ramach konkursów GIS (zielone inwestycje)

Prowadzimy również nadzory inwestorskie w specjalności ogólnobudowlanej