Wykonywaniem audytów, najpierw energetycznych, a następnie również remontowych, zajmuję się od początku funkcjonowania systemu wspierania termomodernizacji i remontów w Polsce. Przez cały ten czas uczestniczyłem w licznych kursach i szkoleniach czego efektem jest otrzymanie przeze mnie autoryzacji Krajowej Agencji Poszanowania Energii o numerze 0122.

Do dnia dzisiejszego wykonałem ok. 1100 audytów energetycznych zarówno dla potrzeb premii termomodernizacyjnej i remontowej, jak również tych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki z NFOŚiGW.

Wykonanych zostało również 150 świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług.